شرکت طرح و ساخت عامر مستقل در نظر دارد نسبت به ساخت مجتمع تجاری - اداری و خدماتی (مجتمع ایستگاهی بیمه) در زمینی به متراژ ۵۱/۱۲۰۱۰ متر مربع واقع در میدان آزادی - کیلومتر یک بزرگراه شهید لشگری - نبش خیابان بیمه۲ (آزمون نیا) - پلاک یک ( ایستگاه مترو بیمه ) به صورت مشارکتی از طریق جذب سرمایه‌گذار و تشکیل مشارکت به روش B.O.O ( ساخت - بهره‌برداری و انتقال مالکیت ) طبق مشخصات قید شده در اسناد فراخوان اقدام نماید.

لذا از سرمایه‌گذاران واجد شرایط و دارای توان مالی در این زمینه دعوت به عمل می‌آید آمادگی خود را کتبا از تاریخ درج این آگهی لغایت  ۲۴/۱۲/۱۴۰۲به آدرس : تهران - میدان شیخ بهایی (ضلع شمالغربی میدان) برج صدف - طبقه ۱۰ - واحد ۱۰۶ - شرکت طرح و ساخت عامر مستقل - واحد قراردادها (کد پستی ۱۹۹۳۸۸۳۷۵۶) و یا شماره فکس ۲۸۴۲۵۸۱۲ ۰۲۱ ارسال نمایند.

شرکت در پذیرش یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است.سایر شرایط و جزئیات در اسناد فراخوان قید گردیده و پس از ارزیابی متقاضیان به ایشان ارائه می گردد.شماره تماس جهت دریافت اطلاعات : ۰۲۱۲۸۴۲۵۸۱۱شرکت طرح و ساخت عامر مستقل

  www.AmerMostaqel.com