درباره ما

شرکت طرح وساخت عامر مستقل (سهامی خاص) با هدف خدمت به میهن عزیزمان در راستای توسعه زیرساخت های عمرانی و به عنوان یک شرکت سودآور اقتصادی با تمرکز بر طراحی و اجرای تخصصی پروژه های ساختمان و ابنیه، تاسیسات و تجهیزات و راه و باند درسال 1390 با شناسه ملی 10610112978 و شماره ثبت 485900 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران تاسیس گردیده است.ارزش های بنیادین شرکت عامر مستقل: