پروژه های خاتمه یافتهمجتمع مسکونی 38 واحدی برج مسکونی یاسمی (ونک)
کارفرما : بخش خصوصی
سال عقد قرارداد :1398
رضایت کارفرما از عملکرد شرکت : 90 %

احداث مجتمع انتظامی و ساختمان کلانتری منطقه 115 رازی شهر تهران
کارفرما:سازمان مجری طرح های عمرانی و عمومی کشور
سال عقد قرارداد : 1401
رضایت کارفرما از عملکرد شرکت : 100 %

مجتمع مسکونی چیتگر (منطقه 22 تهران)
کارفرما : بخش خصوصی
سال عقد قرارداد : 1400
رضایت کارفرما از عملکرد شرکت : 95 %
احداث مصلی امام خمینی (ره) شهرستان فردیس البرز
1397-1399
کارفرما : شهرداری فردیس
رضایت کارفرما از عملکرد شرکت : 92 %
احداث خوابگاه دانشجویی دانشگاه کردستان
1398-1401
کارفرما : دانشگاه کردستان
رضایت کارفرما از عملکرد شرکت : 96 %
اجرای مسیر دسترسی و عملیات خاکبرداری و پی کنی بیمارستان 250 تخت خوابی بوکان
1400-1401
کارفرما : شرکت عمران و آبادی تبریز
رضایت کارفرما از عملکرد شرکت : 95 %
احداث ساختمان اداری - سنندج
1398-1400
کارفرما : مجری طرح های عمرانی کشور
رضایت کارفرما از عملکرد شرکت : 98 %

احداث اسکلت مدرسه علوم دینی کامیاران
1397-1398
کارفرما : بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
رضایت کارفرما از عملکرد شرکت : 89 %