پروژه های در دست اجرا


1
عملیات احداث پارکینگ طبقاتی هوشمند شهید باقری - یافت آباد - تهران
کارفرما:سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
سال عقد قرارداد : 1401
مدت پیمان : 24 ماه
پیشرفت پروژه :
||||________________ 08 %
احداث پروژه 1500 واحدی مجتمع مسکونی دانش
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید صدرا
سال عقد قرارداد : 1401
مدت پیمان : 24 ماه
پیشرفت پروژه :
|__________________ 10 %
3
پروژه احداث 192 واحد مسکونی سنندج
کارفرما:سازمان مجری طرح های عمرانی
سال عقد قرارداد :1402
مدت پیمان : 24 ماه
پیشرفت پروژه :
|___________________ 5  %

عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح میدان ورجان
کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان قم
سال عقد قرارداد : 1401
مدت پیمان : 12 ماه
پیشرفت پروژه :
|||||||||||||||||||||||||_____ 70 %

طراحی و اجرای پروژه 117 واحدی نهضت ملی مسکن
کارفرما : شرکت عمران شهر جدید سهند
سال عقد قرارداد : 1401
مدت پیمان : 24 ماه
پیشرفت پروژه :
|||||_______________ 10 %
6
بهسازی و روسازی مسیر قم-جعفریه
کارفرما :سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
سال عقد قرارداد :1402
مدت پیمان : 12 ماه
پیشرفت پروژه :
|||||||||||||||||||||||||||||||_ 90 %
7
پروژه ساختمان مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون سنندج
کارفرما : بانک توسعه تعاون
سال عقد قرارداد :1402
مدت پیمان : 24 ماه
پیشرفت پروژه :
|||||_______________ 10 %