۵ اسفند ۱۴۰۰ در سالن همایش های وزارت کشور، سومین همایش مهندسین صنعت ساختمان با حضور جناب آقای علی جعفری معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و جناب آقای دکتر اقبال شاکری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی برگزار و شرکت طرح و ساخت عامر مستقل موفق به دریافت لوح تقدیر بعنوان برند برتر صنعت ساختمان شد.