مشارکت

فراخوان مشارکت در پروژه مجتمع ایستگاهی بیمه

/post-4

شرکت طرح و ساخت عامل مستقل در نظر دارد به استناد تفاهم‌نامه شماره ۵۴۹۴۳ مورخ  ۲۱/۰۹/۱۴۰۲و قراداد پیرو آن نسبت به ساخت مجتمع تجاری اداری و خدماتی (مجتمع ایستگاهی بیمه) در زمینی به متراژ ۵۱/۱۲۰۱۰ متر مربع واقع در میدان آزادی - کیلومتر یک بزرگراه شهید لشگری - نبش کوچه بیمه ۲ - پلاک یک ( ایستگاه مترو بیمه ) به صورت مشارکتی از طریق جذب سرمایه‌گذار و تشکیل مشارکت به روش B.O.O ( ساخت بهره‌برداری و انتقال مالکیت ) طبق مشخصات قید شده در اسناد فراخوان اقدام نماید.